ZOOTERAPIE

Skutečnost, že zvířata mají na člověka ozdravný účinek, je v dnešní době známá a rozšířená, hojně využívána zejména ve stacionářích či centrech pro handicapované spoluobčany. Z vlastní zkušenosti vidíme, že nejen příjemné stránky chovu zvířat, jako je povození na koníkovi či pomazlení s pejskem, ale i práce a povinnosti okolo nich pomáhají člověku v nastolování fyzického a duševního blaha. Nejenže přináší pocit dobře odvedené práce, ale také buduje pracovní návyky, vědomí zodpovědnosti, sebeovládání, sebezapření a velkou zaslouženou odměnu v podobě vztahu se zvířetem a tím, co nabízí (mazlení, procházky, hraní, povožení). Takováto vyvážená práce dokáže mít sama o sobě silný terapeutický účinek jak na dítě citově deprivované pobytem v dětském domově, tak na dospělého, navyklého na sedavý způsob života od počítače k televizoru.

Pro lidičky, kteří mají odvahu se dozvědět něco více o sobě, o svém sebevědomí, o svých chybách a jejich následcích, nabízíme možnost vyzkoušet si metodu Přirozené komunikace s koňmi, kde člověk koni nabídne přátelství a představuje se mu jako důvěryhodný vůdce, který vhodně vyvažuje respekt a autoritu.

Budete překvapeni, v kolika principech se toto vůdcovství shoduje s rodičovstvím!

Tady je pro začátek několik málo z nich (je to téma, které bude zasluhovat systematičtější zpracování):

Tato metoda je vhodnější pro dospěláky. I pro takové, kteří s koňmi dosud nepracovali (tím lépe). Obzvláště ale pro všechny, kteří mají zájem na sobě pracovat.
Zpět na hlavní stránku