Proč zrovna takové logo?

Dítě je dar. Velký dar. Bohužel, často s ním tak nebývá zacházeno, anebo naopak se "cosi zvrtne" a ono se tak nechová.

V našem logu je spokojené spinkací děťátko. Písmena názvu sdružení HANNAH tvoří jakoby korunu na jeho hlavičce. Vnímáme dítě jako dar shůry, a protože lidé jsou v Bibli nazváni královským kněžstvem, je dítě vlastně takové princátko. Ale aby tomu tak skutečně bylo a děti nemusely být zavřené v ústavech jako nějací zločinci, nebo aby s nimi nemuselo být zle zacházeno ve vlastních rodinách, či naopak aby ony samy netyranizovaly své rodiče a vychovatele, k tomu se bude muset změnit myšlení celé naší společnosti. A my můžeme přispět svou troškou do mlýna.

Slovo HANNAH je hebrejského původu a znamená "být milostivý" a také "stavět". Tyto obsahy korespondují s posláním sdružení budovat a upevňovat rodinu jakožto základní jednotku společnosti prostřednictvím milosrdenství, lásky a návratu ke kořenům.

HANNAH dalo vzniknout vlastnímu jménu Hana, jehož nositelkou byla též mj. jedna z našich babiček, která vynikala vlastnostmi, jež bychom si přáli svou činností předávat dále.
Zpět na hlavní stránku