Jezdecký klub

Nabídka Dokumenty ve formátu .PDF


Vítejte na stránkách občanského sdružení HANNAH (IČO: 22837019). Toto sdružení pomáhá rodinám i jednotlivcům s dětmi v náhradní rodinné péči (dále jen NRP) nebo těm, kdo se touto problematikou zabývají či o přijetí dítěte do NRP uvažují.


Hlavní myšlenkou je doprovázení na cestě pomocí sdílení. K naší činnosti patří i informování širší veřejnosti o problematice dětí vyrůstajících v ústavní péči, dětí ohrožených syndromem CAN, domácího násilí apod.

DOBRÁ ZPRÁVA!!!

Naše dlouhodobé vize se začínají naplňovat!

Máme statek s pozemky i s ubytovacími kapacitami. Jeho korespondenční adresa je Bělý 30, 549 63 Machov.

A tadyhle nás najdete.


TRANSPARENTNÍ ÚČET
občanského sdružení HANNAH:

2800058605/2010

IBAN: SK8383300000002800058605
BIC kód: FIOZSKBAXXX

Důležité odkazy:

RODINA KONEČNÝCH

NATAMA

ROZUM A CIT

PĚSTOUNI VYSOČINA

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

POMOZTE DĚTEM

MIKULÁŠ, o.p.s.